Stel cookie voorkeur in

BSO

De buitenschoolse opvang op Campus aan De Lanen kunnen we splitsen in de VSO (07.30-08.30 uur) en de NSO (14.00 uur tot 17.00 uur of tot 18.30 uur). Deze beide vormen (VSO en NSO) zijn eventueel afzonderlijk af te nemen.

Alle info over aanmelden en tarieven is te vinden op www.onskindbureau.nl

Deze NSO groep heeft de naam Duizendblad gekregen.

De VSO groep wordt opgevangen in de ruimte van de groep Koekoeksbloem. Hier kunnen de kinderen rekenen op een warme ontvangst en een rustige start van de dag. Op de groep Koekoeksbloem zullen ook onze oudere peuters te vinden zijn.

Daarnaast bieden wij vakantieopvang aan. Hiervoor wordt een apart contract opgesteld. Zie www.onskindbureau.nl

Tijdens studiedagen van het onderwijs is de BSO geopend m.u.v. een gezamenlijke studiedag in september. Deze wordt tijdig gecommuniceerd. Ook voor opvang tijdens studiedagen verwijzen we naar www.onskindbureau.nl

Meer info over de groep: Duizendblad