Grondwaarden

Campus aan De Lanen is gebouwd op onderstaande grondwaarden:

Ontmoeten en verbinden

Kinderen van 0 tot 15 jaar trekken samen op en leren van elkaar. Zo leren ze niet alleen zichzelf, maar ook de ander te begrijpen. We stimuleren de kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. De verbinding met de omgeving en de buurt is voelbaar en zichtbaar: we trekken erop uit om de wereld te leren begrijpen, gaan op onderzoek uit naar alles wat de omgeving te bieden heeft en werken graag samen met iedereen die met ons mee op pad gaat.

Beleven en voorleven

“Het voorbeeld geven van wat je bij een ander wilt zien”: dat is een pedagogische belofte op Campus aan De Lanen. Het is een “oefenplaats” tussen thuis en samenleving, waarin kinderen alle aspecten van het leven kunnen oefenen. Deze plek moet het kind mogelijkheden bieden om ’in de wereld te komen’ (Biesta) en iets van het eigen leven te maken. Betrokkenheid bij de omgeving maakt dat kinderen daar goed voor willen zorgen. Ieder draagt een steentje bij!

Verwonderen en onderzoeken

Vanuit intrinsieke motivatie gaan kinderen op onderzoek uit. Onderweg is er veel te verwonderen. De ruimte om de kinderen heen is daar ook op ingericht. Op de momenten waarop we op De Campus zijn, we de wereld ontmoeten en we bewegend leren, worden kinderen gestimuleerd om tot diep leren te komen. We stellen vragen die verwondering opwekken en prikkelen kinderen om al hun zintuigen te gebruiken.

Ruimte geven en houvast bieden

Campus aan De Lanen is de plek waar kinderen kansen krijgen en kansen geven aan een ander. Waar we kinderen helpen zo autonoom mogelijk te worden en hen de hand bieden om de volgende stap te kunnen zetten. We geven grenzen aan om rust en overzicht te creëren. Door structuur te bieden in de vorm van duidelijke verwachtingen en inhoudelijke ondersteuning, weten kinderen wat er van hen verwacht wordt.