Campusraad

Op Campus aan De Lanen trekken opvang en onderwijs samen op. Logischerwijs wordt dit ook doorgevoerd in de “Campusraad” (CR), welke een samensmelting is van de oudercommissie (vanuit opvang een verplicht adviesorgaan) en de medezeggenschapsraad (vanuit onderwijs een verplicht advies-/instemmingsorgaan). In de CR worden belangen behartigd van kinderen, ouders en werknemers. De CR is opgesteld naar het reglement van Stichting Signum en Ons Kindbureau. Dit houdt in dat de ouderleden van de CR gekozen worden en de personeelsleden van de CR worden voorgedragen door het team. De zitting van de leden is in principe voor drie jaar. Er is een even aantal leden met een gelijke verdeling tussen ouders en teamleden.

De Campusraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar in de avonduren. De Campusraad bestaat momenteel uit de volgende personen.

Oudercommissie: Annemarieke Black - Froukje Cnossen

Oudergeleding: Harald Profijt - Silvia Verwoerd

Personeelsgeleding: Anous van Sterkenburg - Mirjam van Roosmalen

Voor jou als ouder van Campus aan De Lanen is het mogelijk om de vergaderingen van de Campusraad bij te wonen als gast, Mocht je als gast aan willen sluiten en of punten onder de aandacht willen brengen, dan kan je dit via een mailbericht (mr@campusaandelanen.nl) aan de oudergeleding kenbaar maken.