Missie & Visie

Campus aan De Lanen is een plek waar kinderen van 0 tot 15 jaar zich kunnen ontwikkelen tot autonome, nieuwsgierige, maatschappelijk betrokken en sociale jongvolwassenen. De brede vorming van het kind staat hier centraal. “De wereld ontmoeten” is ons motto! 

Dit doen we door:  

 1. Te vieren:  
  Het vieren van (succes, bereikte doelen, belangrijke gebeurtenissen (klein of groot!), de teugels laten vieren als een kind daar klaar voor is, in direct contact staan met de (buurt en) de omgeving.  Leren verbinden: met zichzelf, de ander en de omgeving. Weten waar je eigen grenzen liggen en die van een ander. Ook dat is verbinden!  
   
 2. Te prikkelen en te ondernemen: 
  We bieden een prikkelende oefenplaats  om het leven te leren leven, waar kinderen hun omgeving verkennen en uitgedaagd worden een zinvolle bijdrage aan de wereld te leveren. Als kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn, komen ze tot het diepe leren; dat vormt de spil voor een onderzoekende houding. 
   
 3. Te bewegen en zoveel mogelijk buiten te zijn: 
  Buiten naar binnen halen, in contact staan met de omgeving en de natuur als rijke inspiratiebron gebruiken. De kinderen zijn veel buiten om te ontdekken, te onderzoeken, te ontwikkelen en volop te kunnen bewegen. Weer of geen weer!  
    
 4. Leren keuzes te maken en ervoor verantwoordelijkheid dragen:  
  Campus aan De Lanen is een veilige plek waar elk kind mag zijn wie hij is, waar sprake is van diversiteit. We zorgen ervoor dat elk kind zich gezien en erkend voelt.  Vanuit pedagogisch tact worden kinderen (o.a. via gesprekken) begeleid, gecoacht en waar nodig richting gegeven, met als doel hun autonomie te vergroten. We stimuleren kinderen in het ontwikkelen van een ontdekkende houding en het maken van eigen keuzes. Kinderen worden hierbij gerespecteerd zoals ze zijn en leren anderen respecteren. Vanuit zichzelf mogen zijn en eigen inbreng hebben kan een kind ten volle zijn competenties ontwikkelen. Vanuit die aandacht voor persoonsvorming willen we dat kinderen zelf betekenis geven aan leren. “Ik wil iets van mijn eigen leven maken!” 
   
 5. Met een holistische blik naar de ontwikkeling te kijken: 
  We volgen de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten en zijn daarbij gericht op het proces. Daarbij zullen we formatief evalueren: kinderen helpen door goede feed up, feedback en feed forward te geven. 
   
 6. Het mooie van de wereld te laten zien: 
  We laten kinderen de nabije wereld ontdekken zonder blind te zijn voor digitale en virtuele werelden. We geven de kinderen inzichten in hoe (flexibel) om te gaan met de digitale mogelijkheden, zonder tekort te doen aan het mooie van de werkelijke nabijheid. We begeleiden kinderen in het opgroeien in een sterk veranderende samenleving, waar technologie een steeds grotere impact op heeft. We leren kinderen om verbanden te kunnen leggen: tussen oude en nieuwe kennis, tussen het vermogen om nieuwe kennis op te doen en het leggen van relaties.