BSO

De buitenschoolse opvang op Campus aan De Lanen kunnen we splitsen in de VSO (07.30-08.30 uur) en de NSO (14.00 uur tot 17.00 uur of tot 18.30 uur). Deze beide vormen (VSO en NSO) zijn eventueel afzonderlijk af te nemen.

Alle info over aanmelden en tarieven is te vinden op www.onskindbureau.nl.

Deze NSO groep heeft de naam Duizendblad gekregen.

De VSO groep wordt opgevangen in de ruimte van de groep Koekoeksbloem. Hier kunnen de kinderen rekenen op een warme ontvangst en een rustige start van de dag. Op de groep Koekoeksbloem zullen ook onze oudere peuters te vinden zijn.

Daarnaast bieden wij vakantieopvang aan. Hiervoor wordt een apart contract opgesteld. Zie www.onskindbureau.nl.

Tijdens studiedagen van het onderwijs is de BSO geopend m.u.v. een gezamenlijke studiedag in september. Deze wordt tijdig gecommuniceerd. Ook voor opvang tijdens studiedagen verwijzen we naar www.onskindbureau.nl.

VRIJETIJDSBESTEDING

Zwemlessen

Het realiseren van een zwemdiploma is vaak duur en kost veel tijd (brengen, wachten, halen). Hoe ideaal is het dan dat uw kind via Ons Kindbureau, zwemlessen kan volgen. Het organiseren van deze zwemlessen is in samenwerking met Combibad Kwekkelstijn.

Info over de zwemlessen: www.onskindbureau.nl, Ons aanbod

Judo

Het is ook mogelijk om uw kind deel te laten nemen aan judolessen. Tweemaal per schooljaar start er een blok met judolessen aangeboden door sportleraar en bewegingsdeskundige Frans van Gent.

Deze judolessen worden op dinsdag van 16.00-17.00 uur aangeboden op locatie Wittering.nl (Windkracht5).

Info over de judolessen: www.onskindbureau.nl, Ons aanbod