BSO

De buitenschoolse opvang op Campus aan De Lanen kunnen we splitsen in de VSO (07.30-08.30 uur) en de NSO (14.00 uur tot 17.00 uur of tot 18.30 uur). Deze beide vormen (VSO en NSO) zijn eventueel afzonderlijk af te nemen.

Alle info over aanmelden en tarieven is te vinden op www.onskindbureau.nl.

Deze NSO groepen hebben de naam Duizendblad gekregen. Inmiddels zijn er twee groepen, genaamd Duizenblad Rood en Duizendblad Wit. 

Daarnaast bieden wij vakantieopvang aan. Hiervoor wordt een apart contract opgesteld. Zie www.onskindbureau.nl.

Tijdens studiedagen van het onderwijs is de BSO geopend m.u.v. een gezamenlijke studiedag in september. Deze wordt tijdig gecommuniceerd. Ook voor opvang tijdens studiedagen verwijzen we naar www.onskindbureau.nl.